Arno van den Bogert

ARNO

VAN DEN BOGERT

secretaris

Al zijn hele leven Hedelnaar

Arno van den Bogert woont al zijn hele leven in Hedel. Tijdens de eerste vergadering van dorpsraad
Hedel is hij gevraagd voor het bestuur. De Hedelnaar neemt de taak secretaris op zich. Dat houdt in
dat Arno de administratie bijhoudt en notuleert tijdens vergaderingen.


“Het lijkt me leuk als het dorp wat meer op een lijn komt, daar valt nog wel wat te halen.”